Zákaznická podpora: 530 519 019

Ochrana osobních údajů

Prohlášení Občanům s.r.o. k nařízení GDPR

Občanům s.r.o. se intenzivně připravovalo na příchod nové legislativy, regulující ochranu osobních údajů v celé EU. V rámci příprav byly realizovány kroky:

  • provedení datového auditu (shromáždění informací o zpracovávaných osobních údajích)
  • kontrola a revize stávající smluvní dokumentace napříč společností
  • kontrola a úprava webových stránek a IT systémů
  • aktualizace interních směrnic
  • revize zabezpečení osobních údajů ve fyzické i elektronické podobě
  • další právní kroky, aby byl s předstihem zajištěn soulad s platnou legislativou (GDPR)

Občanům s.r.o. provozuje činnost plně v souladu s platnými zákony ČR a EU a podle GDPR

Podrobné informace o zpracování osobních údajů dle článku 13 nařízení GDPR .

V Brně, 1. května 2018, za společnost Občanům s.r.o.

Bc. Kateřina Vašků a David Otoupalík
jednatelé